با انواع زعفران آشنا بشیم

 

زعفران را می توان بر اساس معیارهای متفاوتی دسته بندی کرد :

دسته بندی زعفران
خالص بودن کلاله کیفیت آن
دسته بندی زعفران
دسته بندی زعفران

هرچند هر چهار قسم فوق از اهمیت بالایی برخوردار هستند اما آنچه الان در بازار داخلی و حتی خارجی شناخته شده است تقسیم بندی زعفران به شاخه های زیر می باشد که در ادامه به توضیح هریک می پردازیم. توضیحات : در اصطلاحات علمی سه شاخه قرمز زعفران را (کلاله) و سفیدی ادامه آن را (خامه) می گویند.

زعفران به شاخه های :
 • نگین سوپر
 • شبه نگین
 • سرگل ممتاز
 • پوشال معمولی قلم دار
 • پوشال معمولی
 • دسته
 • سفید
تقسیم می شود

زعفران پوشال معمولی

به زعفرانی که دارای 5 ویژگی زیر باشد، رعفران پوشال معمولی می گویند:

۱.خوش رنگ باشد

۲.تکه های به هم چسبیده نداشته باشد

۳.انتهای کلاله سفیدی دارد

۴.دارای فرخوردگی است

۵.جنس کلاف باشد

زعفران شبه نگین (پوشال شبه نگین)

زعفرانی که خوش رنگ باشد، تکه های به هم چسبیده نداشته باشد، سه شاخه کلاله از هم جدا نیست ولی انتهای کلاله سفیدی ندارد، دارای فرخوردگی است و جنس کلاف باشد یعنی هنگام برداشتن تکه ای از جنس حجم زیاد تری به همراه آن برداشته شود، زعفران شبه نگین است.

زعفران پوشال معمولی قلم دار (پوشال صادراتی)

این نوع زعفران که جنس آن درشت است دارای ویژگی های زیر نیز می باشد:

۱.خوش رنگ است.

۲.تکه های به هم چسبیده ندارد.

۳.انتهای کلاله، سفیدی دارد.

4.راست، خشک شده و دارای فرخوردگی نیست.

5.کلاف است.

زعفران سرگل ممتاز (سرگل صادراتی)

تشخیص مرغوبیت زعفران سرگل دشوار است و با دو شاخصه طول کلاله و عدم وجود تکه های سفیدی مخلوط با بار که رنگ قرمز به خود گرفته‌اند، عیارسنجی می‌شوند. این نوع زعفران به سه درجه تقسیم می شود، طوری که سرگل درجه یک از نگین سوپر گران‌تر و سرگل درجه سه اندکی از پوشال قلمدار گرانتر است. حال به ویژگی های مهم زعفران سرگل ممتاز می پردازیم:

۱.خوش رنگ باشد

۲.به هم چسبیده نباشد

۳.کلاله ها کاملاً از هم جدا است

۴.کلاله بدون ذره‌ای سفیدی و کاملاً قرمز باشد

زعفران نگین سوپر (سوپر نگین صادراتی)

زعفران نگین سوپر که گران ترین و مرغوب ترین نوع زعفران می باشد، دارای ویژگی های زیر است:

۱.تیره نیست.

۲.تکه های به هم چسبیده ندارد.

۳.شاخه کلاله ازهم کاملاً جدا می باشد.

۴.انتهای کلاله ها سفید نیست.

۵.جنس کلاله نباید درشت باشد.

۶.به صورت راست و بدون فر خوردگی خشک شده است.

زعفران نگین ( نگین صادراتی )

از ویژگی های زعفران نگین می توان موارد زیر را برشمرد:

۱.خوش رنگ باشد

۲.تکه های به هم چسبیده نداشته باشد.

۳.سه شاخه کلاله از هم جدا باشد.

۴.ا‌نتها‌ی کلاله ها سفید نباشد.

۵.دارای فرخوردگی نباشد.

برای خرید زعفران قائنات مورد نظر خود، فرم زیر را تکمیل کنید :

انتخاب نوع زعفران

فقط یکی از موارد زیر را انتخاب کنید
زعفران سرگل صادراتی
Field is required!
زعفران پوشال صادراتی
Field is required!
زعفران پوشال شبه نگین
Field is required!
زعفران پوشال معمولی
Field is required!
زعفران نگین صادراتی
Field is required!
زعفران سوپر نگین صادراتی
Field is required!
زعفران سوپر نگین اتویی
Field is required!

انتخاب نوع بسته بندی

فقط یکی از موارد زیر را انتخاب کنید
باکس هدیه چوبی
Field is required!
باکس هدیه مخمل
Field is required!
باکس هدیه ترمه
Field is required!
پاکتی
Field is required!
ظروف خاتم
Field is required!
خاتم
Field is required!
خاتم باکس
Field is required!
ترمه خاتم
Field is required!
نمکدانی طرح الماس
Field is required!
کریستال جعبه ای
Field is required!
کریستال آویز
Field is required!
فله ای
Field is required!
نمکدانی
Field is required!

تکمیل اطلاعات

نام
Field is required!
نام خانوادگی
Field is required!
شماره تلفن
Field is required!
مقدار به گرم
-
+
Field is required!

طبیعت زیبایرو دیدی؟

آخرین محصولات 

 • فروش-8%
  محدود
  13,000 تومان 12,000 تومان

  دسترسی:موجود در انبار

 • 15,700 تومان30,000 تومان

  زعفران سرگل ممتاز

  تشخیص مرغوبیت زعفران سرگل دشوار است و با دو شاخصه طول کلاله و عدم وجود تکه های سفیدی مخلوط با بار که رنگ قرمز به خود گرفته‌اند، عیارسنجی می‌شوند. این نوع زعفران به سه درجه تقسیم می شود، طوری که سرگل درجه یک از نگین سوپر گران‌تر و سرگل درجه سه اندکی از پوشال قلمدار گرانتر است. حال به ویژگی های مهم زعفران سرگل ممتاز می پردازیم:

  ۱.خوش رنگ باشد

  ۲.به هم چسبیده نباشد

  ۳.کلاله ها کاملاً از هم جدا است

  ۴.کلاله بدون ذره‌ای سفیدی و کاملاً قرمز باشد

  دسترسی:موجود در انبار

 • 15,600 تومان31,000 تومان

  زعفران سرگل ممتاز

  تشخیص مرغوبیت زعفران سرگل دشوار است و با دو شاخصه طول کلاله و عدم وجود تکه های سفیدی مخلوط با بار که رنگ قرمز به خود گرفته‌اند، عیارسنجی می‌شوند. این نوع زعفران به سه درجه تقسیم می شود، طوری که سرگل درجه یک از نگین سوپر گران‌تر و سرگل درجه سه اندکی از پوشال قلمدار گرانتر است. حال به ویژگی های مهم زعفران سرگل ممتاز می پردازیم:

  ۱.خوش رنگ باشد

  ۲.به هم چسبیده نباشد

  ۳.کلاله ها کاملاً از هم جدا است

  ۴.کلاله بدون ذره‌ای سفیدی و کاملاً قرمز باشد

  دسترسی:موجود در انبار

 • 15,400 تومان29,600 تومان

  زعفران سرگل ممتاز

  تشخیص مرغوبیت زعفران سرگل دشوار است و با دو شاخصه طول کلاله و عدم وجود تکه های سفیدی مخلوط با بار که رنگ قرمز به خود گرفته‌اند، عیارسنجی می‌شوند. این نوع زعفران به سه درجه تقسیم می شود، طوری که سرگل درجه یک از نگین سوپر گران‌تر و سرگل درجه سه اندکی از پوشال قلمدار گرانتر است. حال به ویژگی های مهم زعفران سرگل ممتاز می پردازیم:

  ۱.خوش رنگ باشد

  ۲.به هم چسبیده نباشد

  ۳.کلاله ها کاملاً از هم جدا است

  ۴.کلاله بدون ذره‌ای سفیدی و کاملاً قرمز باشد

  دسترسی:موجود در انبار

 • 14,100 تومان27,000 تومان

  زعفران سرگل ممتاز

  تشخیص مرغوبیت زعفران سرگل دشوار است و با دو شاخصه طول کلاله و عدم وجود تکه های سفیدی مخلوط با بار که رنگ قرمز به خود گرفته‌اند، عیارسنجی می‌شوند. این نوع زعفران به سه درجه تقسیم می شود، طوری که سرگل درجه یک از نگین سوپر گران‌تر و سرگل درجه سه اندکی از پوشال قلمدار گرانتر است. حال به ویژگی های مهم زعفران سرگل ممتاز می پردازیم:

  ۱.خوش رنگ باشد

  ۲.به هم چسبیده نباشد

  ۳.کلاله ها کاملاً از هم جدا است

  ۴.کلاله بدون ذره‌ای سفیدی و کاملاً قرمز باشد

  دسترسی:موجود در انبار

 • 196,000 تومان316,000 تومان

  زعفران سرگل ممتاز

  تشخیص مرغوبیت زعفران سرگل دشوار است و با دو شاخصه طول کلاله و عدم وجود تکه های سفیدی مخلوط با بار که رنگ قرمز به خود گرفته‌اند، عیارسنجی می‌شوند. این نوع زعفران به سه درجه تقسیم می شود، طوری که سرگل درجه یک از نگین سوپر گران‌تر و سرگل درجه سه اندکی از پوشال قلمدار گرانتر است. حال به ویژگی های مهم زعفران سرگل ممتاز می پردازیم:

  ۱.خوش رنگ باشد

  ۲.به هم چسبیده نباشد

  ۳.کلاله ها کاملاً از هم جدا است

  ۴.کلاله بدون ذره‌ای سفیدی و کاملاً قرمز باشد

  دسترسی:موجود در انبار

 • 15,700 تومان30,500 تومان

  زعفران سرگل ممتاز

  تشخیص مرغوبیت زعفران سرگل دشوار است و با دو شاخصه طول کلاله و عدم وجود تکه های سفیدی مخلوط با بار که رنگ قرمز به خود گرفته‌اند، عیارسنجی می‌شوند. این نوع زعفران به سه درجه تقسیم می شود، طوری که سرگل درجه یک از نگین سوپر گران‌تر و سرگل درجه سه اندکی از پوشال قلمدار گرانتر است. حال به ویژگی های مهم زعفران سرگل ممتاز می پردازیم:

  ۱.خوش رنگ باشد

  ۲.به هم چسبیده نباشد

  ۳.کلاله ها کاملاً از هم جدا است

  ۴.کلاله بدون ذره‌ای سفیدی و کاملاً قرمز باشد

  دسترسی:موجود در انبار

صادرات زعفران به کشور های :

حمل و نقل رایگان
حمل و نقل رایگان برای خرید های بالا
پشتیبانی 24/7
24ساعته در 7 روز هفته در خدمتیم
بازگشت وجه تضمینی
گارانتی 30 روزه بازگشت وجه
پرداخت امن
قابل پرداخت با همه کارت های بانکی
منو
بستن

سبد خرید من

مشاهده شده

به تازگی بازدید شده

بستن

دسته بندی ها