قیمت زعفران هر روز در حال نوسان است و هیچ ثباتی در بازار ندارد. برای کسب اطلاع از قیمت های روز زعفران، کافیست در این صفحه به دنبال قیمت روز باشید. ما در آلنج زعفران سعی می کنیم روزانه قیمت زعفران را منتشر کنیم. قیمت زعفران در 2 حالت : فله ای و دسته بندی ارائه می شود.